Polityka prywatności


Poniżej przedstawiona jest Polityka Prywatności stron internetowych należących do firmy SYNTAGMA MARKETING LTD, w tym strony www.copywriter.pl. Odniesienia w tekście „my”, „nasz” lub „nas” będą odnosić się do SYNTAGMA MARKETING LTD zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii pod numerem 5990524189. Siedziba firmy znajduje się pod adresem:

40 Fenwick Road
Scartho Top, Grimsby
England, DN33 3SJ
United Kingdom

 1. Niniejszy dokument służy celom informacyjnym o naszej polityce dotyczącej wszelkich informacji rejestrowanych na temat użytkowników, określa warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie dane osobiste zgromadzone bądź przekazane przez użytkownika. Definiuje również dane, które mogą służyć do identyfikacji użytkownika („dane osobowe”) oraz te, które tego nie umożliwiają. W kontekście prawa i w niniejszym tekście „przetwarzanie” oznacza gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działania przeprowadzane na danych.
 2. Z przykrością informujemy, że w przypadku braku zgody na jeden lub kilka punktów regulaminu, należy natychmiast opuścić naszą witrynę.
 3. Podchodzimy poważnie do ochrony prywatności użytkowników i poufnych danych. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową mają prawo oczekiwać, że ich dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym niezamierzonym celu i nie wpadną przypadkowo w ręce osób trzecich.
 4. Zobowiązujemy się zachowywać poufność wszelkich informacji, przekazywanych przez użytkowników, i mamy nadzieję, że będzie się to odbywać z wzajemnością.
 5. Nasza polityka jest zgodna z obowiązującym prawem brytyjskim, w tym z Ustawą o ochronie danych Data Protection Act 2018.
 6. Prawo wymaga informowania użytkowników o ich prawach i zobowiązaniach usługodawcy wobec użytkowników w związku z przetwarzaniem i kontrolą ich danych osobowych. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie https://www.gov.uk/data-protection
 7. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy stronom trzecim żadnych informacji zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Prawo nakłada obowiązek ustalenia, która z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzania ma zastosowanie do określonych kategorii danych osobowych, oraz poinformowania o tym użytkownika.

Jeśli podstawa przetwarzania danych osobowych nie ma już zastosowania, natychmiast zaprzestaniemy ich przetwarzania.

W przypadku gdy podstawa ulegnie zmianie, jeśli będzie to prawnie wymagane, użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie oraz o każdej nowej podstawie umożliwiającej kontynuowanie przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych wynikające ze zobowiązań umownych

Przy utworzeniu konta na naszej stronie internetowej przez użytkownika lub przez nas w jego imieniu, uważa się, że zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a SYNTAGMA MARKETING LTD w ramach której dostarczona zostaje usługa umożliwiająca korzystanie z funkcji strony www które to funkcje wymagają podania danych osobowych.

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z tejże umowy, niezbędne jest przetwarzanie informacji przekazanych przez użytkownika. Niektóre z tych informacji mogą stanowić dane osobowe.

Przetwarzamy dane w celu:

 1. Weryfikacji tożsamości ze względów bezpieczeństwa
 2. Zapewnienia świadczenia usług
 3. Przedstawienia sugestii i porad dotyczących produktów, usług oraz najlepszego wykorzystania zasobów z naszej strony internetowej

Przetwarzamy powyższe informacje w ramach umowy między nami a użytkownikiem lub na prośbę użytkownika o wykorzystanie tych danych przed zawarciem prawnej umowy.

Ponadto dane mogą być łączone w sposób ogólny i wykorzystywane do dostarczania określonych informacji, na przykład do monitorowania naszej wydajności w odniesieniu do konkretnej świadczonej przez nas usługi. Dane użyte w tym celu w taki sposób nie będą umożliwiały identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Dane będą przetwarzane do chwili zakończenia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron zgodnie z jej warunkami.

Przetwarzanie danych za zgodą użytkownika

Tam, gdzie nie występuje stosunek umowny, na przykład podczas przeglądania naszej strony internetowej lub prośby użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji na temat naszej działalności, w tym możliwości zatrudnienia oraz naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas informacji, w tym danych osobowych. Tam, gdzie to możliwe, dążymy do uzyskania wyraźnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych, prosząc na przykład o zgodę na korzystanie z plików cookie. Czasami zgoda jest wyrażona w sposób dorozumiany na przykład, gdy użytkownik wysyła do nas wiadomość e-mail, na którą, można racjonalnie założyć, oczekuje odpowiedzi. Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych w określonym celu, nie wykorzystujemy takich danych w żaden sposób, który by umożliwiał identyfikację użytkownika. Dane mogą być łączone w sposób ogólny i wykorzystywane do dostarczania określonych informacji, na przykład do monitorowania wydajności określonej strony na naszej witrynie. Przy wyraźnej zgodzie użytkownika, możemy od czasu do czasu przekazywać jego dane kontaktowe wybranym współpracownikom, świadczącym usługi lub produkty, które mogą naszym zdaniem być przydatne użytkownikowi. Dane przetwarzane są na tej podstawie do momentu wycofania zgody lub gdy można racjonalnie założyć, że taka zgoda nie ma już miejsca. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres jarek@copywriter.pl. Wycofanie zgody jednak spowoduje uniemożliwienie dalszego korzystania z naszej witryny lub naszych usług.

Dane przetwarzane przez nas dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów

Możemy przetwarzać dane dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów naszych bądź użytkownika. Przetwarzając dane na tej podstawie, dokładnie analizujemy:

 • czy ten sam cel można osiągnąć za pomocą innych środków
 • czy przetwarzanie (lub brak przetwarzania) może przynieść użytkownikowi szkodę
 • czy użytkownik oczekiwałby od nas przetwarzania jego danych i czy w jego osądzie byłoby to uzasadnione

Dane użytkowników mogą być przetwarzane na tej podstawie do celów:

 • prowadzenia dokumentacji dla prawidłowego zarządzania naszą firmą
 • reagowania na korespondencję ze strony użytkownika, na którą, można racjonalnie założyć, że oczekuje odpowiedzi
 • ochrony i dochodzenia praw przysługujących którejkolwiek ze stron
 • ochrony interesów użytkownika tam, gdzie uważamy, że jest to naszym obowiązkiem

Przetwarzanie danych wynikające z obowiązku prawnego

Jak każdy podmiot, podlegamy prawu. Czasami musimy przetwarzać dane użytkowników w związku z obowiązkiem ustawowym. Dla przykładu, możemy zostać zobowiązani do przekazania informacji organom prawnym, jeśli zażądają tego lub jeśli mają odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.

Wysyłanie wiadomości do naszego zespołu wsparcia

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub mailowo, zbieramy dane przekazane przez użytkownika w celu odpowiedzi. Zapytania i odpowiedzi są rejestrowane w celu zwiększenia wydajności firmy. Przechowujemy dane osobowe związane z wiadomością użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc śledzić komunikację w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Skargi

Po otrzymaniu skargi, rejestrujemy wszystkie przekazane przez użytkownika informacje, aby umożliwić rozwiązanie problemu. Jeśli skarga zasadnie wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy przekazać drugiej stronie niektóre dane zawarte w skardze użytkownika. Robimy to najrzadziej jak to możliwe, według naszego wyłącznego uznania, czy i jakie informacje są przekazywane. Możemy również zestawiać statystyki prezentujące informacje uzyskane z tego źródła w celu oceny poziomu świadczonych przez nas usług, jednak nie w sposób, który umożliwiałby identyfikację użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

Wykorzystywanie informacji zbieranych za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę podczas odwiedzania stron internetowych. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na danej stronie internetowej, dopóki nie będą potrzebne do użycia na innej, umożliwiając stronie internetowej spersonalizowaną obsługę, a właścicielowi strony internetowej statystyki dotyczące sposobu korzystania z witryny w celach optymalizacji. Niektóre pliki cookie mogą być przechowywane przez określony czas, na przykład jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne bez limitu czasu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie dowolnie wybranych plików, co pozwala zapobiec lub ograniczyć ich użycie. Nasza strona korzysta z plików cookie. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wysyłamy zapytanie z prośbą o akceptację plików cookie. W przypadku braku akceptacji, nie wykorzystamy ich do żadnych innych celów poza zarejestrowaniem informacji o braku zgody na ich wykorzystanie w żadnym innym celu. W przypadku braku zgody na używanie plików cookie lub uniemożliwienie korzystania z nich za pomocą ustawień przeglądarki, nie będą dostępne wszystkie funkcje naszej witryny. Używamy plików cookie, aby:

 • śledzić sposób korzystania z naszej strony internetowej
 • odnotowywać odsłony określonych wiadomości wyświetlanych na naszej stronie internetowej
 • utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu
 • rejestrować odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze na naszej stronie
 • rejestrować konwersację podczas czatu na żywo z naszym zespołem wsparcia technicznego

Dane identyfikacyjne z aktywności przeglądania

Żądania przeglądarki użytkownika wysyłane do naszych serwerów dotyczące stron internetowych i innych treści na naszej stronie internetowej są rejestrowane.

Rejestrujemy informacje, takie jak lokalizacja geograficzna, dostawca usług internetowych i adres IP. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu używanym do przeglądania naszej witryny, takie jak typ komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Łączymy te informacje i używamy ich do oceny popularności podstron na naszej witrynie i jakości dostarczania treści do użytkowników.

W połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku zgromadzonymi podczas poprzednich wizyt, dane te mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji, nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na naszej stronie internetowej.

Logi Systemowe

Nasze systemy automatycznie gromadzą anonimowe informacje o odwiedzających, w tym adresy IP, typy przeglądarek, język oraz godziny i daty odwiedzin strony internetowej.

Gromadzone dane nie obejmują danych osobowych i są wykorzystywane, jak opisano powyżej, do analizy statystycznej, w celu lepszego zrozumienia zachowania użytkowników i administrowania witryną.

Dane Google Analytics i wyszukiwarki Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google Search Index, znanym także jako Google Web Tools lub Google Search Console, narzędzia udostępnianego przez Google, Inc. („Google”) oraz narzędzia Google Analytics. Informacje generowane przez wyszukiwarkę Google na temat korzystania z naszych słów kluczowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można uzyskać na stronie http://www.google.com/privacy.html.

Nasze wykorzystanie remarketingu

Remarketing obejmuje umieszczenie pliku cookie na komputerze użytkownika podczas przeglądania naszej witryny, aby móc wyświetlać reklamy naszych produktów lub usług podczas odwiedzania innej witryny. Od czasu do czasu korzystamy z usług stron trzecich w celu świadczenia usług remarketingowych. W przypadku zgody na wykorzystanie plików cookie użytkownikowi będą wyświetlać się wtedy reklamy naszych produktów i usług na innych stronach internetowych.

Dane od stron trzecich

Chociaż dane osobowych użytkowników nie są ujawniane żadnym stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce) za pomocą strony internetowej, czasami otrzymujemy dane, które są pośrednio utworzone z danych osobowych użytkowników od stron trzecich z usług, których korzystamy. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika za pośrednictwem dowolnych usług lub produktów oferowanych, ale tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony interes.

Reklamy stron trzecich na naszej stronie internetowej

Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej, a ich agenci lub inne pracujące dla nich firmy mogą korzystać z technologii, która pozwala na automatyczne gromadzenie informacji o użytkowniku, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej. Mogą oni również korzystać z innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, w celu personalizacji treści i pomiaru wydajności swoich reklam. Nie sprawujemy kontroli nad tymi technologiami ani danymi, które te podmioty uzyskują. W związku z tym niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje praktyk stosowanych przez strony trzecie.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Nasze strony są udostępniane na serwerach w Wielkiej Brytanii i Polsce. Możemy przetwarzać adresy e-mail użytkowników poza Unią Europejską w celu tworzenia kampanii marketingowej wyłącznie na rynek Unii Europejskiej. Aktywność internetowa użytkowników może być przekazywana do USA za pomocą Google Analytics Tool – należy zapoznać się z polityką prywatności Google w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Nie przetwarzamy żadnych innych danych poza Unią Europejską. W przeciwnym razie użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Dostęp do własnych danych

W dowolnym momencie można przejrzeć lub zaktualizować własne dane osobowe posiadane przez nas, logując się na swoje konto w naszej witrynie, jeśli jest to możliwe. Aby otrzymać kopię wszelkich informacji, które nie są podane na naszej stronie, należy wysłać do nas zapytanie na adres jarek@copywriter.pl. Po otrzymaniu zapytania przez nas, użytkownik zostanie poinformowany o spodziewanym terminie przekazania informacji.

Usunięcie danych

Dane osobowe można usunąć z naszej strony internetowej, uprzednio kontaktując się z nami pod adresem jarek@copywriter.pl.

Może to ograniczyć świadczone przez nas usługi.

Inne kwestie

Weryfikacja danych użytkownika

Po otrzymaniu prośby o dostęp, edycję lub usunięcie danych osobowych umożliwiających identyfikację, najpierw podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed udzieleniem mu dostępu lub podjęciem jakichkolwiek innych działań. Ma to na celu ochronę danych użytkowników.

Szyfrowanie przesyłanych danych

Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL) do weryfikacji naszej tożsamości w przeglądarce i do szyfrowania wszelkich danych przekazywanych przez użytkownika. Za każdym razem, gdy informacje są przesyłane, można to sprawdzić za pomocą protokołu SSL. Obecność symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu URL lub pasku narzędzi przeglądarki oznacza szyfrowanie danych.

Sposób składania skarg

W przypadku niezadowolenia z naszej polityki prywatności bądź jakichkolwiek skarg z nią związanych, należy poinformować nas o tym mailowo, wysyłając wiadomość na adres: jarek@copywriter.pl. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty od razu, istnieje możliwość próby jego rozwiązania w procesie mediacji lub arbitrażu w dobrej wierze. Gdy jednak użytkownik jest nadal niezadowolony ze sposobu przetwarzania danych osobowych przez nas, ma prawo złożyć skargę do Information Commissioner’s Office poprzez stronę: https://ico.org.uk/concerns/

Okres przechowywania danych osobowych

O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, dane osobowe użytkowników są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane przez nas w celu:

 • to zapewnienia zamówionych usług
 • przestrzegania innych przepisów, w tym w odniesieniu do okresu przechowywania wymaganego przez organy podatkowe
 • poparcia roszczeń lub obrony w sądzie

Zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została opracowana tak, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji prawnej, w której chcemy prowadzić działalność. W przypadku wątpliwości, że może ona nie spełniać przepisów danej jurysdykcji, należy się z nami skontaktować. Ostatecznie jednak to użytkownik decyduje czy chce korzystać z naszej strony internetowej.