Klient: ARC Rynek i Opinie
Rodzaj zlecenia: Hasło pozycjonujące

Opis projektu:

Stowrzenie nowego hasła pozycjonująego dla największej polskiej agencji badania rynku ARC Rynek i Opinia. Hasło pozycjonujące jest wykorzystywane w materiałach reklamowych i na stronie internetowej.