Czy mogę zlecić kilka projektów jednemu copywriterowi?

Czy mogę zlecić kilka projektów jednemu copywriterowi?

Tak, możesz zlecić dowolną ilość projektów wybranemu copywriterowi, o ile jest on dostępny. Możesz również zatrudnić do jednego projektu wielu copywriterów.